Warszawa, 21 maja 1999 r.
 

W związku z wydanym w dniu wczorajszym komunikatem abpa Józefa  Życińskiego,
w którym metropolita lubelski sprzeciwia się  poświęceniu nowej kaplicy w Lublinie i
przestrzega przed Bractwem  św. Piusa X, a także poleca odczytanie tego komunikatu w
tutejszych kościołach, oświadczam, iż takie postępowanie Arcybiskupa jest wyrazem
braku rozwagi i daleko posuniętej nieodpowiedzialności. Sztuczne wywoływanie psychozy
rzekomego zagrożenia działalnością  Bractwa, i to w okresie bezpośrednio poprzedzającym
kolejną  papieską  pielgrzymkę , w  żaden sposób nie koresponduje ze skromnym i
ograniczonym w swym zakresie  wydarzeniem, jakim jest poświęcenie małej kaplicy w
obecności kilkudziesięciu wiernych. Abp  Życiński zdaje się sam zaprzeczać cytowanemu
przez siebie komunikatowi Konferencji Episkopatu,  nadając całej sprawie niepotrzebny
rozgłos!

Ponadto, nadużywanie słowa  schizmatycki , i to w czasach ożywionych  kontaktów Kościoła
katolickiego ze schizmatyckimi skądinąd kościołami prawosławnymi, powoduje z kolei
niepotrzebny zamęt w sercach wiernych, którzy nie potrafią  już rozeznać, czy schizmatycki
jest określeniem pejoratywnym dla człowieka  odsądzonego od czci i wiary , czy też  neutralnym
emocjonalnie epitetem używanym zwyczajowo dla podkreślenia własnej odmienności. Pragnę
zaznaczyć, iż obydwa ww. komunikaty, będąc pozbawione podstaw kanonicznych i teologicznych,
nie mają większej wartości niż prywatna opinia arcybiskupa  i otwarcie zaprzeczają  oficjalnemu
stanowisku instytucji watykańskich - jedynych uprawnionych do właściwej interpretacji
dokumentów Stolicy Apostolskiej.

Dodajmy na koniec, iż przeciwstawianie  św. Stanisława Kostki Bractwu  Św. Piusa X
zakrawa na ironię , gdyż św. Stanisław przez całe swoje  życie uczestniczył  tylko we Mszy
Trydenckiej, czyli takiej Mszy  św., którą  sprawują  księża Bractwa, a której nigdy nie
odprawia abp  Życiński a zmarł na dwa lata przed ogłoszeniem przez  św. Piusa V bulli
Quo Primum, która ustanowiła Msz ę Trydencką  mszą  po wieczne czasy!

ks. Karl Stehlin
Przełożony Bractwa  Św. Piusa X w Polsce