Pierwszoplanowym celem Bractwa Kapłańskiego Św.Piusa X jest zakładanie seminariów dla zapewnienia ciągłości formacji kapłańskiej. Kapłan jest "drugim Chrystusem", kontynuatorem Jego ziemskiej działalności. Podobnie jak Chrystus, który głosił Ewangelię, przebaczał grzesznikom, uzdrawiał chorych i złożył swoje życie w ofierze na Krzyżu dla naszego zbawienia, kapłan powinien głosić Ewangelię, przebaczać grzesznikom w sakramencie pokuty, wskazywać duszom drogę do nieba. Jednak najważniejszą sprawą w życiu kapłana jest kontynuacja Ofiary Krzyżowej, przez sprawowanie Najświętszej Ofiary Mszy.

Aby dobrze przygotować się do sprawowania tych świętych czynności, przyszli księża spędzają 6 lat w seminarium, gdzie w skupieniu oddają się modlitwie i nauce. Codziennie wspólnie uczestniczą we Mszy św., odmawiają niektóre godziny brewiarzowe i Różaniec. Rozmyślanie poranne, comiesięczne jednodniowe rekolekcje i coroczne rekolekcje trwające 7 dni zapewniają solidną duchowość i życie wewnętrzne. Formacja opiera się na ratio fundamentalis (zasady dotyczące formacji kapłańskiej), wydanej 6 stycznia 1970 r. przez Kongregację ds. Seminariów i Uniwersytetów Katolickich. Według tych zasad nauczanie opiera się na philosophia perennis i na teologii św.Tomasza z Akwinu. Przyszli księża nabywają ponadto gruntowną znajomość Pisma św., Ojców Kościoła i nauczania Magisterium, a także podstawy śpiewu kościelnego i ceremonii liturgicznych, tak, by mogli w przyszłości godnie odprawiać Najświętszą Ofiarę.

Bractwo Św. Piusa X posiada obecnie sześć międzynarodowych seminariów, z których najważniejsze jest seminarium św.Piusa X w Econe, w Szwajcarii. Miejsce to jest kolebką naszego Dzieła, gdzie wyswięconych zostało wielu księży i gdzie znajduje się grób naszego założyciela - abpa M.Lefebvre. Tutaj, co roku, 29 czerwca, w święto Apostołów Piotra i Pawła, uroczystość święceń kapłańskich gromadzi ponad 4000 wiernych. Drugie seminarium, pod wezwaniem Najswiętszego Serca Pana Jezusa, mieści się w Zaitzkofen, w Bawarii. Dla powołań z Ameryki otwarte zostało seminarium św.Tomasza z Akwinu w Winona, w Stanach Zjednoczonych oraz seminarium NMP Współodkupicielki w La Reja, w Argentynie. Do tego dodać należy francuskie seminarium św.Proboszcza z Ars we Flavigny i australijskie seminarium Św.Krzyża  w Goulburn.

Priesterseminar Herz Jesu 
Zaitzkofen 26, D-84069 Schierling
Tel. 09451-1225 oder 3659
Fax 09451-3761
 
 
Saint Thomas Aquinas Seminary
Rural Route 1, Box 97A-1
Winona, Minnesota 55987,USA
Telephone (507) 454-8000
 
 
Seminaire Internat.St Cure'd Ars
F- 21150 Flavigny - sur Ozerain, France
 
Seminaire Internat. St Pie X
Econe CH - 1908 Riddes Valais, Switzerland
 

Holy Cross Seminary 
P.O Box 417, Goulburn N.S.W 2580
Australia Tel (02) 4829 5177