Szkaplerz Karmelitański

Przywileje Szkaplerza Karmelitańskiego:

1. Kto umrze odziany Szkaplerzem świętym, nie zostanie potępiony.
2. Noszący Szkaplerz jako czciciel Matki Bożej zapewnia sobie Jej opiekę co do duszy i ciała w tym życiu i szczególną pomoc w godzinie śmierci.
3. Każdy, kto pobożnie nosi Szkaplerz i zachowuje czystość wedlug stanu, zostanie wybawiony z czyśćca w pierwszą sobotę po swej śmierci.
4. Ci, którzy należą do Bractwa Szkaplerznego są duchowo złączeni z Zakonem Karmelitańskim i mają udział w jego duchowych dobrach za życia i po śmierci, a więc; we Mszach świętych, Komuniach świętych, umartwieniach, modlitwach, postach etc.

Obowiązki należących do Bractwa Szkaplerznego:

1. Przyjąć Szkaplerz Karmelitański z rąk kapłana.
2. Wpisać się do księgi Bractwa Szkaplerznego.
3. W dzień i w nocy nosić na sobie Szkaplerz.
4. Odmawiać codziennie modlitwę naznaczoną w dniu
przyjęcia do Bractwa (zazwyczaj jedną część Różańca - tzn. 5 dziesiątek).
5. Naśladować cnoty Matki Najświętszej i szerzyć Jej cześć.
 
 

Uwaga!
Osoby chcące wstapić do Bractwa Szkaplerznego powinny powiadomić o tym zamiarze kapłana co najmniej 2 tygodnie przed planowanym terminem, w celu uzyskania dodatkowych wskazówek lub wziąć udział w dniach skupienia nt. doskonałego nabożeństwa do Najśw.Maryi Panny.

Akt oddania się Matce Bożej Szkaplerznej

O najchwalebniejsza Dziewico Maryjo, Matko Szkaplerza świętego!
Oto ja, niegodny zaszczytu nazywania się Twoim slugą, ośmielony Twoją dobrocią i pragnieniem slużenia Tobie, obieram Cię za moją jedyną i najlepszą Matkę i Orędowniczkę.
Wobec Trójcy Przenajświętszej, Ciebie, mojego Anioła Stróża, uroczyście odnawiam przyrzeczenia, które złożyłem Tobie, Matko Najświętsza, w dniu przyjęcia Szkaplerza świętego.
Pragnę wiernie i gorliwie slużyć Tobie i Twemu Boskiemu Synowi przez całe moje życie. Składam Ci również synowskie podziękowanie za to, żes mnie spośród tylu milionów dusz, poprzez Szkaplerz święty, zaliczyć raczyła do umiłowanych dzieci swoich.
Przyrzekam Ci i postanawiam, że pragnę pozostać wiernym Twoim synem, całym sercem Cię kochać oraz naśladować Cię w cnocie i pobożności.
Przyjmij, Matko Najświętsza, tę moją ofiarę i spraw łaskawie, aby Szkaplerz święty, który noszę, stał się dla mnie znakiem szczególnej opieki, ochroną przed grzechem, tarczą przed atakami nieprzyjaciela, zachętą do praktykowania cnoty i środkiem do osiągnięcia zbawienia. Proszę Cię o to przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.