Kaplice FSSPX w Polsce:

WARSZAWA
Przeorat Św.Piusa X, ul.Garncarska 32
tel. (022) 615 28 60, fax. (022) 615 52 09
Msze św. codziennie o 19.00, niedziela o 10.00,11.00

TRÓJMIASTO
Kaplica p/w Niepokalanego Serca NMP
ul.Kościuszki 34, 81-702 SOPOT
Msze św. co tydzieñ, sobota o 18.00, niedziela o 9.30

KRAKÓW
Kaplica p/w św.Szczepana
Pl.Szczepañski 2/9 C, II piêtro
Msze św. co tydzieñ, sobota o 18.00, niedziela o 9.00

BYDGOSZCZ
Kaplica p/w św.Jana Vianney
ul.Jesienna 17
Msze św. w ka¿d¹ niedzielê o 13.30

KATOWICE
Kaplica p/w św.Maksymiliana Marii Kolbe
ul.Mariacka 20/2
Msze św. w ka¿d¹ niedzielê o 12.00

LUBLIN
Kaplica p/w św.Stanis³awa Kostki
ul.Orla 3
Msze św. w ka¿d¹ niedzielê o 10.00

Kaplice FSSPX poza Polsk¹:

Kaplice we Francji
Kaplice w Anglii i Irlandii
Kaplice w Niemczech, Szwajcarii, Austrii, Belgii i Holandii, Czechach,
na Wêgrzech, w Rosji, RPA, Namibii, Zimbabwe, Brazylii, Urugwaju, Sri Lance, Singapurze, Gabonie
Kaplice w USA
Kaplice w Australii i Nowej Zelandii
Kaplice w Azji

FSSPX w Internecie

FSSPX Polska
FSSPX Niemcy
FSSPX Szwajcaria
FSSPX Francja
FSSPX Pikardia
FSSPX Belgia i Luksemburg
FSSPX Anglia
FSSPX Irlandia
FSSPX Szwecja
FSSPX USA
FSSPX Australia i NZ
FSSPX Azja
FSSPX Japonia

St. Mary's Academy & College
Immaculata Bookstore
The Angelus Press
St. Thomas Aquinas College, Australia
St Michael's School, United Kingdom
Prieuré St Jean Eudes, France
Priorat St. Athanasius, Stuttgart
Mitteilungsblatt der Priesterbruderschaft St. Pius X
Site de la Tradition
SSPX Philippines' Youth Group